Header_Werkkapitaal

Meer werkkapitaal voor uw onderneming

Focus op uw kernactiviteit. VERHOOG UW WERKKAPITAAL.

Wij financieren uw facturen. Dankzij bevoorschotting op uw openstaande facturen kan u onmiddellijk beschikken over werkkapitaal.

Wij zorgen voor

De financiering van uw facturen onmiddellijk na ontvangst van de factuur voor een percentage van het factuurbedrag – doorgaans tussen 75 en 85%. Het saldo ontvangt u wanneer uw klant aan ons heeft betaald. In ruil betaalt u een interest op het gefinancierde bedrag.

Uw voordelen

  • u genereert bijkomend werkkapitaal op basis van uw openstaande klantenportefeuille
  • u verbetert uw cashpositie zodat u makkelijker kunt investeren of nieuwe markten aanboren.
  • bovendien kunt u als snelle betaler interessante kortingen bedingen bij uw leveranciers

Wij begeleiden u, zowel in België als in het buitenland, tijdens uw groei én op het ritme van uw bedrijf

Er is een directe link tussen uw beschikbare cash en uw omzetgroei: meer verkopen betekent meer financiering voor de verdere groei van uw onderneming

Klanten hebben de neiging om sneller te betalen aan een factormaatschappij dan rechtstreeks aan de leverancier. Hierdoor daalt de gemiddelde looptijd ‘days sales outstanding’ (DSO) van uw vorderingen, wat voor uw onderneming een geringere behoefte aan bijkomende financiering en dus een directe interestbesparing betekent. Bovendien int u sneller zonder uw klanten onder druk te zetten of uw betalingstermijnen aan te scherpen, wat altijd delicaat is in een commerciële relatie. Als u uw facturen ook laat bevoorschotten, vermijdt u liquiditeitsspanningen. Uw financiering is immers gekoppeld aan uw omzet, zodat u altijd de bijkomende behoefte aan werkkapitaal kunt dekken op basis van uw handelsvorderingen.

Ervaring van onze klant

Alsico - Stefanie Martens [Finance]

"Factoring biedt ons de nodige groeifinanciering"

Dankzij de financiering via factoring op basis van onze openstaande klantenportefeuille kunnen wij zonder extra kredieten onze groei volledig financieren. Bovendien verloopt de aanlevering van onze gegevens op een eenvoudige manier, in tegenstelling tot wat ik vroeger dacht. Ook voor ons bedrijf in Frankrijk verloopt de samenwerking met de Franse factorentiteit vlot.

Ontdek onze oplossingen op maat van uw behoefte.

Bespaar tijd en geld

Lees meer

WORDT SNELLER BETAALD

Lees meer

Bescherm u tegen wanbetalers

Lees meer