22.11.2022

Kredietverzekering: voorzichtigheid als gouden leidraad voor uw onderneming

Kredietverzekering: voorzichtigheid als gouden leidraad voor uw onderneming

Waaraan mogen we ons in deze uitdagende tijden verwachten met betrekking tot kredietverzekering? Wij vroegen het aan Marijn Peeters, onze Sales & Relationship Manager Brokerage Credit Insurance. Hij biedt ons een aantal inzichten in het kader van de huidige marktsituatie.

Wat speelt er op de markt met betrekking tot kredietverzekering?

 Op dit moment zijn de prijzen zo hoog dat er veel nood is aan financiering. Wij als factormaatschappij worden dus volop gecontacteerd om financieringsvoorstellen uit te werken. Onzekere tijden brengen risico’s met zich mee, zowel voor klant als voor factormaatschappij. Door ons als makelaar in te schakelen om een kredietverzekeringsvoorstel uit te werken, kunnen we vaak hogere bedragen gaan financieren. Langs de andere kant is het een heel onzekere tijd, door onder andere de oorlog die de prijzen omhoog stuwt en de uitdagingen van de laatste twee jaar naar aanleiding van corona. Door een kredietverzekering te implementeren in je creditmanagementprocedure, kan er een veel betere risicoinschatting van de portefeuille gemaakt worden en op deze manier potentiële verliezen vermeden worden naar de toekomst toe.

Welke gevaren brengt de huidige marktsituatie met zich mee voor bedrijven?

De huidige marktsituatie zorgt ervoor dat veel prijzen de hoogte in gaan, wat automatisch zorgt voor een hogere omzet. Toch wilt een hogere omzet niet altijd zeggen dat een bedrijf recht evenredig ook meer winst maakt. Bedrijven die reeds werken met een kredietverzekering, betalen premie op basis van hun omzet. Met andere woorden, stel dat de omzet verdubbelt, zullen ze ook dubbel zoveel premie betalen als het jaar voordien. Indien hun winst niet recht evenredig meestijgt, is de kredietverzekering een extra kost. Daarom is het, en nu zeker, extra belangrijk een gespecialiseerd makelaar naar het dossier te laten kijken. Met onze expertise en uitgebreid netwerk gaan wij onderhandelen met de verschillende verzekeringsmaatschappijen om er zo voor te zorgen dat wij de beste verzekering aan de beste prijs kunnen aanbieden.

Voor bedrijven die traditioneel gezien nog niet met kredietverzekering werken, of wat sceptischer tegenover kredietverzekering staan, is het zeker niet oninteressant om in deze extreme omstandigheden een goede inschatting te kunnen maken van het risico binnen je klantenportefeuille. Op basis van een aging list lichten wij u portefeuille door, bespreken we de resultaten en geven we vrijblijvend en kosteloos ons advies.

Welke trends/evolutie voorzie jij in de komende jaren?

De komende twee jaren worden er extra faillissementen verwacht. Bedrijven die willen blijven groeien, moeten business blijven doen, en dit vaak ook op “open account”. Een fantastisch jaar qua omzet/winst kan met een enkele niet-betalende debiteur meteen drastisch geïmpacteerd worden. Veel bedrijven gaan dus voorzichtigere beslissingen nemen. Een kredietverzekering kan hierin de leidraad voor een onderneming worden. Door een juiste screening te doen van uw huidige portefeuille kan u onnodige risico’s gaan vermijden. Op het vlak van ‘new business’ is een kredietverzekering de ideale tool om de kredietwaardigheid van een onbekende prospect in te schatten.

De implementatie van een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw risico bij niet- of wanbetaling wordt ingeperkt. Stel dat er dan toch een faling of wanbetaling zou optreden binnen uw klantenportefeuille, betaalt de kredietverzekeraar u binnen de gestelde voorwaarden terug.

Meer weten over kredietverzekering? Klik hier of Neem contact op met Marijn Peeters