AssurMiFID gedragsregels

De financiële crisis die in de zomer van 2008 uitbrak, leidde tot een omvangrijke hervorming van de financiële sector.

In een eerste fase werden MiFiD gedragsregels opgelegd aan de bankwereld. Met de invoering van de Twin Peaks II – wet van 30/07/2013 werden de MiFiD gedragsregels ook van toepassing op de verzekeringssector. BNP Paribas Fortis Factor is – als verzekeringsmakelaar – gehouden tot het naleven van deze wetgeving.

BNP Paribas Fortis Factor werd erkend door de FSMA als verzekeringsmakelaar voor tak 14 (nr. 488005A).

De maatschappelijke zetel van BNP Paribas Fortis Factor is gelegen te Warandeberg 3, B-1000 Brussel, met vestiging te Vital Decosterstraat 44, 3000 Leuven en geregistreerd met ondernemingsnummer 0414.392.710. BNP Paribas Fortis Factor is bereikbaar op het nummer 016/31.35.35 of via bci@bnpparibasfortisfactor.com.

Teneinde u een geschikte polis te kunnen aanbieden, dienen wij voldoende informatie in te winnen, zodat wij uw wensen en behoeften kunnen identificeren.

Daartoe vragen wij om ons zoveel mogelijk informatie m.b.t. uw klantenportefeuille en debiteurenbeheer te verschaffen of het inlichtingenformulier nauwgezet in te vullen en ondertekend aan ons terug te bezorgen.

Bij de volgende diensten baseren wij ons immers op de verkregen informatie:

 • analyse van de opgevraagde offertes van de verschillende kredietverzekeraars (markstudie) of het toetsen van uw behoeften aan de standaardpolissen die verschillende verzekeraars aanbieden.
 • ons onpartijdig en objectief advies conform uw persoonlijke wensen, middelen, kennis en behoeften.

Telkens wanneer er zich nieuwe/gewijzigde informatie voordoet (bij vb. m.b.t. wensen of het risicoprofiel) vragen wij u ons dit te melden of dient een nieuw inlichtingenformulier in te vullen, op basis waarvan wij uw producten zullen herevalueren, zodat deze steeds optimaal beantwoorden aan uw (nieuwe) wensen en behoeften.
BNP Paribas Fortis Factor heeft akkoorden met de belangrijkste kredietverzekeraars (Atradius, Coface, Credendo, Euler Hermes en Groupama) die actief zijn op de Belgische markt.
Er kunnen zich belangenconflicten tussen BNP Paribas Fortis Factor, haar personeel en haar klanten voordoen wanneer:

 • wij vergoedingen ontvangen van verzekeraars
 • wij variabele vergoedingen, incentives of verloning in functie van commerciële doelstellingen toekennen
 • bestuurders, managers of personeel externe mandaten uitoefenen
 • verschillende klanten met elkaar in conflict komen

BNP Paribas Fortis Factor heeft daarom een belangenconflictenbeleid opgesteld en procedures opgemaakt om de belangen van onze klanten te vrijwaren. Indien u hierover meer informatie wenst te ontvangen, kan u contact opnemen met uw contactpersoon bij BNP Paribas Fortis Factor.

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt aan de verzekeraar.
Deze vergoeding bedraagt tussen de 10% en 15% in functie van het type risico: korte of lange termijn; politieke en/of commerciële risico’s; in België beheerde of globaal beheerde contracten; en wordt berekend op de netto-premie (premie na eventuele ristorno van de premie of bijkomende premie naargelang de schadestatistiek), en niet op kosten voor limieten en eventuele incassokosten.

BNP Paribas Fortis Factor houdt een gedetailleerd klantendossier bij waarin onder meer volgende informatie kan verzameld worden:

 • Behoeften- en risico-analyse
 • Marktstudie
 • Gedetailleerde offertes
 • Polisvoorwaarden
 • Tussentijdse polis aanhangsels
 • Alle mails, brieven, communicatie met de klant
 • Resultaten van de polis
 • Schadebeheer
 • Service Level Agreements omtrent frequentie marktstudies; bezoeken; rapporten
 • Klachten & reacties hierop
 • Verslagen over de bemiddeling

Uiteraard heeft u het recht op inzage van deze documentatie.